ส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ Nichiyu FBRMW15

ส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ Nichiyu FBRMW15 น้ำหนักยก 1.5 ตัน เสาสูง 5.5 เมตร ลูกค้า จ.นครปฐม
พร้อมติดตั้งชุด Side Shift พร้อมตู้ชาร์จ