นำเข้ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA  Thai/Japanese

รถโฟล์คลิฟท์นำเข้า TOYOTA  Thai/Japanese น้ำหนักยก 3ตัน เสาสูง 4 เมตร พร้อมใช้งาน