เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ให้กับลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเช็คสภาพแบตเตอรี่ลูกเก่า