ส่งแบตเตอรี่ ESCAP รุ่น VCD8

ส่งแบตเตอรี่ ESCAP ให้กับลูกค้า เวลโกร์ว รุ่น VCD8, 440AH/5Hr, 48V สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ Shinko "6FB15"