ทางบริษัทเราได้ทำการส่ง ถาดรองเลื่อนแบตเตอรี่ ให้กับลูกค้าบริเวณใกล้เคียง

ทางบริษัทเราได้ทำการส่ง ถาดรองเลื่อนแบตเตอรี่ ให้กับลูกค้าบริเวณใกล้เคียง