ประกอบแบตเตอรี่ ESCAP รุ่น VCF6

งานประกอบแบตเตอรี่ ESCAP รุ่น VCF6 48V, 440AH/5Hr สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า พร้อมส่งลูกค้า จ.สมุทรสาคร