ประกอบแบตเตอรี่ ESCAP รุ่น VCDH10

งานประกอบแบตเตอรี่ ESCAP รุ่น VCDH10 48V, 600AH/5Hr สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า พร้อมส่งลูกค้า จ.ชลบุรี