การส่งรถโฟล์คลิฟท์ 6 คัน พร้อมกับตู้ชาร์จ ให้กับลูกค้าที่นวนคร

การส่งรถโฟล์คลิฟท์ 6 คัน พร้อมกับตู้ชาร์จ ให้กับลูกค้าที่นวนคร

รถโฟล์คลิฟท์ NICHIYU เสาสูง 5.5 เมตร ยกไม่เกิน 1.5 ตัน
รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA เสาสูง 6 เมตร ยกไม่เกิน 1.5 ตัน

รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA เสาสูง 6 เมตร ยกไม่เกิน 1.5 ตัน
รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA เสาสูง 6 เมตร ยกไม่เกิน 1.5 ตัน

รถโฟล์คลิฟท์ TCM เสาสูง 3 เมตร ยกไม่เกิน 1.5 ตัน
รถโฟล์คลิฟท์ TCM เสาสูง 3 เมตร ยกไม่เกิน 1.5 ตัน