เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้น

       บริษัท อิเทอนัล ซิสเท็ม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 โดยทีมงานที่มีความรู้ ความสารถ และประสบการณ์ด้านแบตเตอรี่รถยกและรถลากไฟฟ้าเป็นหลัก มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าและระบบโลจีสติกส์ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่มาตลอด และยังได้สะสมประสบการณ์เรื่อยมาในส่วนของรถยกและรถลาก ทั้งไฟฟ้า น้ำมันและแก๊ส ซึ่งปัจจุบันเรามีทีมซ่อม ทีมเซอร์วิส ไว้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นงานเช่า งานซ่อมและงานซื้อ-ขายทั่วไป ทั้งรถฟอร์คลิฟท์ รถยก รถลากจูง แบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์และอะไหล่มาให้บริการครบวงจร ตลอด ระยะเวลากว่า 13 ปี

       2548 – วันก่อตั้ง บริษัท อิเทอนัล ซิสเท็ม จำกัด

                – เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ ยี่ห้อ KV, 3K

       2549 – รับงานเซอร์วิสและซ่อมแบตเตอรี่ทุกยี่ห้อ โดยทีมช่างที่มากประสบการณ์

       2550 – ผลิตแผ่นธาตุบวกและลบ ชนิดแผ่นเรียบเพื่อใช้สำหรับซ่อมแบตเตอรี่ฟอร์คลิฟท์โดยเฉพาะ

       2552 – เริ่มจำหน่ายรถฟอล์คลิฟท์และชาร์จเจอร์

                – รับงานเซอร์วิสและซ่อมรถฟอล์คลิฟท์ ชาร์จเจอร์ทุกยี่ห้อ โดยทีมช่างที่มากประสบการณ์

       2554 – บริการงานเช่าสำหรับรถฟอล์คลิฟท์ และแบตเตอรี่เช่าภายไต้แบรนด์ ESCAP

                – รับแปลงรถและปรับเปลี่ยนรถยก รถลากตามความต้องการของลูกค้า

       2555 – เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K, ROCKET, ESCAP

       2557 – เพิ่นทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

       2558 – นำเข้าแบตเตอรี่ ESCAP และรถฟอร์คลิฟท์มือสองจากญี่ปุ่น

       ปัจจุบัน – จำหน่ายแบตเตอรี่ ESCAP แต่เพียงผู้เดียว, 3K Traction, Rocket นำเข้ารถฟอล์คลิฟท์มือสองจากญี่ปุ่นเพื่อจำหน่ายและเช่า รับเซอร์วิสรถและแบตเตอรี่ รวมชาร์จเจอร์และอะไหล่ครบวงจร