รถโฟล์คลิฟท์

รูปสินค้าแบรนด์รุ่นการใช้งานน้ำหนักยก (ตัน)ราคา (บาท)รายละเอียดเพิ่มเติม
Toyota7FBJ35นั่งขับ3.5480,000 เสาสูง 3000 mm.
OSHINKO6FBRM25ยืนขับ2.0280,000เสาสูง 6000 mm. 
TOYOTA7FBE20นั่งขับ2.0280,000เสาสูง 3500 mm. 
TOYOTA GENEO-R7FBR15ยืนขับ1.5180,000เสาสูง 3000 mm. 
NICHIYUFBRF14-70-600MSFนั่งขับข้าง1.4150,000เสาสูง 6000 mm. 
BT RT1800SEนั่งขับข้าง1.880,000เสาสูง 8500 mm.
HYSTERJ2.00XMTนั่งขับ2.075,000เสาสูง 4500 mm. 
Mini Walkie Pallet Truck/Li-IonCBD15รถลากพาเลท1.565,000เสาสูง 200 mm.
JUMBO1.2Tยืนขับ1.545,000เสาสูง 3000 mm.
SEMI ELECTRIC STACKERSEMI ELECTRIC STACKERรถลากพาเลท1 42,000เสาสูง 2500 mm.